L2 ECONOMIE Beleidskeuze 8

Toelichting beleidskeuze 8

Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Nieuwe vestiging van attracties vindt bij voorkeur plaats buiten de huidige toplocaties en in de nabijheid van OV of bestaande aansluitingen op het hoofdwegennet.

Toerisme
Toerisme groeit de laatste jaren zowel wereldwijd als in Nederland erg snel. Naar verwachting groeit  het grensoverschrijdend toerisme nog verder (cijfers UNWTO) en zal het aantal internationale bezoekers in 2030 met 50% zijn toegenomen. Het groeiend aantal binnen- en buitenlandse toeristen (dag- en verblijfsbezoekers) levert ook in Nederland meer werkgelegenheid (in 2017: 761.000) en is een groeiende inkomstenbron, ook voor de komende decennia. Tegelijkertijd is het toeristisch bezoek nu sterk op Amsterdam [1], de badplaatsen en een beperkt aantal andere plekken gericht. Dit kan in sommige gevallen samengaan met overlast. Om in te spelen op de toegenomen druk door bezoekers met een recreatief en toeristische oogmerk, is het essentieel te zorgen voor een goede aantrekkelijke en ook voor bezoekers heldere inrichting van de openbare ruimte, optimale OV verbindingen, goede handhaving van orde en netheid en – voor zover mogelijk - spreiding van attracties. Omdat de groei van het toerisme in Nederland, Europa en de wereld zowel voor- als nadelen met zich meebrengt, is het van belang daaraan ook in ruimtelijke zin richting te geven en is, zeker bij spreiding van attractiepunten, ruimtelijke regie nodig. Het kan een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van diverse regio’s in Nederland en bijdragen aan een nieuwe, positieve dynamiek met bijbehorende werkgelegenheid.

Spreiding bezoekers
Het is daarom van nationaal belang dat de toekomstige groei goed wordt opgevangen, onder meer door versterkt en versneld in te zetten op het spreiden van bezoekers naar minder bekende delen van ons land. Spreiding kan een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van diverse regio’s in Nederland. Voor buitenlandse gasten zijn de afstanden in ons land zo klein, dat ze vergelijkbaar zijn met de afstanden in de stedelijke gebieden van New York, Londen (Zuidoost-Engeland) of Parijs (Île de France). Door te spelen met de perceptie van reistijd kunnen buitenlandse gasten ook kennismaken met minder bekende steden, regio’s en nieuwe bestemmingen en bezienswaardigheden in Nederland. (Boven)regionale afstemming en gecoördineerde  bestemmingsmanagement dragen hieraan bij. Een goede overkoepelende aanpak van de gezamenlijke city- en regiomarketingorganisaties en regionale en lokale overheden van ons land kan bijdragen aan meer synergie, meer spreiding en het verhogen van de besteding van Nederlanders aan de binnenlandse gastvrijheidssector.

Keer terug naar de hoofdtekst


[1] 36-38% van alle verblijfsgasten verblijft in onze hoofdstad tijdens het verblijf in Nederland (NBTC, Toerisme in perspectief, juli 2018.)

 

Cookie settings