L2 ECONOMIE Beleidskeuze 5

Toelichting beleidskeuze 5: verbindingen

Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Institutionele, technisch-operationele belemmeringen en knelpunten in regelgeving, die goede grensoverschrijdende (spoor-, lucht-, weg- en water-) verbindingen belemmeren, moeten worden opgelost.

Grensoverschrijdende relaties zijn belangrijk voor de internationale positie van Nederland. De verwevenheid en interdependentie tussen Nederland, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen is groot. Deze grensoverschrijdende relatie geldt voor alle Nederlandse provincies die aan het Vlaamse Gewest grenzen [1] en heeft ook betrekking op alle Vlaamse provincies [2] die aan Nederland grenzen: nauwe samenwerking ligt hier het meest voor de hand. Ook de verwevenheid met Noordrijn-Westfalen (NRW), met Nedersaksen en met Wallonië is sterk. Ondanks cultuurverschillen blijken er diverse zorg-, woon-, werk- en onderwijsrelaties te zijn, terwijl er ook grensoverschrijdende effecten te zien zijn op het gebied van natuur, water en landschap. Het bevorderen van grensoverschrijdende verstedelijking en mobiliteit kan een antwoord zijn op de uitdagingen die krimp, arbeidsmigratie, woningmarkt en een tekort aan voorzieningen vormen.

Keer terug naar de hoofdtekst


[1] De Nederlandse provincies: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
[2] De Vlaamse provincies: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg.

Cookie settings