De Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen. Met de NOVI zetten we een proces in gang waarmee we keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter kunnen maken. Zo bouwen we samen aan een mooier en sterker Nederland.

Lees verder

Samenvatting

Kamerbrief over nadere keuzes in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

 

Toekomstperspectief
 

In wat voor Nederland willen we graag leven? Niet iedereen heeft hetzelfde ideaal. De een voelt zich thuis in een dynamische metropool, de ander wil liever een zo landelijk mogelijke leefomgeving. Daarvoor moeten we met elkaar afgestemde keuzes maken en ons land heel bewust inrichten. De wensen en ambities die we daarbij hebben, proberen we in dit toekomstperspectief bijeen te brengen.

 

 

 

Richting geven op prioriteiten
 

De opgaven die voortkomen uit de nationale belangen van het Rijk zijn vertaald in vier integrale prioriteiten. Binnen deze prioriteiten hanteren we
drie afwegingsprincipes die helpen om beleidskeuzes te maken.

Cookie settings